Návštěva ZOO Olomouc v pátek dne 16. září 2022 s hlavními organizátory Běhu s Klokanem 2022

Již po páté se hlavní organizátoři Běhu s Klokanem zúčastnili prohlídky zoologické zahrady Olomouc na Svatém Kopečku. Cílem bylo navštívit klokaní výběh, který máme tu čest sponzorovat. Díky účastníkům letošního 17. ročníku Běhu s Klokanem se podařilo shromáždit částku 5.400,- Kč,  kterou věnujeme na účet zoologické zahrady jako naši podporu klokanům.

Prof. Josef Molnár

Libuše Machalická

V Olomouci dne 16. září 202U Travise
Jednota českých matematiků a fyziků
UP
Technické služby města Olomouc
Decathlon
Olomouc
Draps
Olomoucký kraj
Omega
RSJ foundation
Beactive
Matematický klokan
Přírodovědný klokan
Fagron